Kindberg: – Rätt att satsa och rätt att avsluta

Patrick Sjöö

DAKI AB, som ägs av Daniel Kindberg, har mellan 2014-2016 investerat pengar i Östersunds FK:s spelartrupp. Nu har dock Kindberg klivit av sitt ägande.

– Jag satsade pengar i Östersunds FK för att klubben på ett säkrare sätt skulle nå sina målsättningar och ta sig till sin vision. Lika rätt som det kändes att investera pengarna, lika rätt känns det nu att avsluta, säger Daniel Kindberg.

Total har Daniel Kindberg satsat 15,1 miljoner kronor i Östersunds spelartrupp och i bokföringen har dessa pengar bokförts som intäkter via spelarförsäljning.

Samtliga summor har skickats in till Svenska Fotbollförbundets licensnämnd.

Svenska Fotbollförbundet misstänkte att det handlade om tredjepartsägande (något som inte får förekomma), men konstaterade att så inte var fallet efter att de fått del av ÖFKs avtal. Det är inte förbjudet att ge en investerare rätt till procent på den totala nettointäkten avseende hela spelartruppen under en specifik tidsperiod.  Rätt till procent i en eller flera specifika spelare är däremot förbjudet enligt både FIFA och Svenska Fotbollförbundets regler, men något sådant avtal har ÖFK aldrig ingått med DAKI AB.

I avtalet mellan Östersunds FK och DAKI B fanns ett reglerat uttagstak på 16 miljoner kronor för DAKI, vilket innebär att DAKI endast kan få igen 16 miljoner kronor på den investerade insatsen (ett netto på 900 000 kronor).

Under 2016 betalade Östersunds FK tillbaka fem miljoner kronor av DAKI:s investering. Ytterligare sex miljoner har sedan betalats tillbaka så nu fattas 4,1 miljoner kronor, vilket kommer regleras innan 2017 års slut utifrån taget styrelsebeslut. Pengarna har bokförts under övergångsersättningar rörande spelare (kostnad).

Kindberg tog beslutet att avsluta sitt ägande efter en intervju med fotbollsexperten Olof Lundh där denne belyste problemet av att vara både investerare samt ordförande.

– Olof Lundh och jag har haft uppriktiga och direkta samtal både under intervjuer och på sidan av intervjuerna. Det vill jag verkligen tacka honom för.Han har hjälpt mig i min reflektion och gör mig till en bättre ledare. Det ska inte kunna få föreligga några dubier om att jag alltid sätter ÖFK:s intresse i första rummet, säger Daniel Kindberg.

Title